MÉNĚ SPOJŮ = VĚTŠÍ TĚSNOST

Kouzlo těsnosti nádrží je velmi jednoduché. Je totiž založeno na základním pravidle a to že, monolitický beton zaručuje už sám o sobě vodotěsnost a tu ještě podpoříme, přísadami pro zvýšení vodotěsnosti a samozřejmostí je zhutnění kompletního prefabrikátu – vibrací.

Tímto systémem výroby „vzhůru nohama“ je nádrž monolitická a hlavně bez dalších spojů jenž jsou velice náchylné na případný únik odpadních vod do okolí.

Abychom znásobili kvalitu nádrží je celý proces výroby je prováděn ve výrobních halách, kde jsou zajištěny optimální podmínky pro zrání železobetonových nádrží bez klimatických vlivů.