SONY DSC

Princip tlakové kanalizace
Splaškové odpadní vody jsou svedeny do čerpací jímky, ať z jedné nebo více nemovitostí, a tyto jsou speciálním čerpadlem s mělnícím zařízením čerpány do stávající kanalizace nebo přímo do ČOV (čističky odpadní vod). Přitom potrubní síť tlakové kanalizace je navržena tak, aby každé čerpadlo bylo schopno dopravit čerpanou kapalinu až do místa ukončení výtlačného řádu bez nutnosti dalšího přečerpávání. Výtlačné potrubí o prúměru 40 mm a více je dimenzováno tak, aby při určitém souběhu čerpadel došlo k rychlosti proudění vody cca 0,7m/s. Při této tychlosti dochází k tzv. samočistícímu efektu výtlačného potrubí.
Set tlakové vodotěsné čerpací betonové šachty DN 1000 a DN 800 je sestavený ze spodního dílu a skruže, opatřeno prostupy pro gravitační, výtlačné potrubí a napájecí kabel. Zakrytí je řešeno variantně a to zákrytovou deskou a betonovým poklopem nebo konusem a poklopem. Set je vyráběn dle ČSN EN 1917, třída betonu C 40/50, třída pevnosti betonu C-/40, odolnost vlivu prostředí XF4, s těsněním. Vybavení čerpadlem EFRU, kotrolou hladiny a ovládací aotomatikou – lze dodat vč. montáže.
                                                                                                                                                            
Možnosti použití tlakové kanalizace

  • odkanalizování občanské stavby
  • odkanalizování nově vznikajících průmyslových zón
  • odkanalizování průmyslových objektů a podniků

 
Složení čerpací stanice SIGMA – PRESS 

  • čerpací šachta: vodotěsná betonová šachta do které jsou vedeny splaškové odpadní vody
  • technologická čast: objemové čerpadlo typu SIGMA 1 1/4″ EFRU-16-8 s mělnícím zařízením, parametry: Q=0,65 l/s, P=1,1 KW, napětí 400 V, nebo SIGMA 1 1/4″ EFRU-25-6, parametry: Q=1,3 l/s, P=2,2 KW, napětí 400V
  • sestava armatur: skládající se z kulového uzávěru, zpětné klapky a pojišťovacího ventilu
  • ovládací automatika HSV: pracující na principu elektrodového snímání hladin pomocí modulu ESH a dva plováky minimální a maximální hladiny, způsob snímání čerpané kapaliny je zapsán jako užitý vzor jeho výrobce a ovládací automatika umožňuje signalizaci provozních stavů.
  • vytlačené potrubí: plastové potrubí z PE nebo PVC o průměru od 40 mm a více (dle počtu čerpacích šachet a délky potrubí), při zpracování projektové dokumentace je proveden přesný výpočet průměru (dimenzí) vztlačeného potrubí.

Vysoká pokuta
Při rozhodování, jakým způsobem budete u svého rodinného domu, chaty či chalupy likvidovat odpadní vody, byste jednu povinnost neměli opominout jak s ohledem na životní prostředí, tak na stav svého konta: ať již u vás zvítězí septik nebo domovní čistička odpadních vod, musíte dnes na rozdíl od minulosti mít povolení k vypouštění odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních. Při zanedbání této podmínky vás může postihnout pokuta až ve výši 50 000 Kč.