SONY DSC

ČÍM MENŠÍ JÍMKA = TÍM VYŠŠÍ VÝDAJE
Objem nádrže často podceňovaná chyba s níž se setkáváme. Nákupem malé jímky sice ušetříme prvotní náklad ale ten brzy dorovnáme a převýšíme, častým vyvážením.

Časté vyvážení počítejte s tím že předpokládána spotřeba je 150 litrů/osoba/den.

Někteří si koupí malou jímku a pak utratí mnoho za její vývoz, hlavně pokud je městská čistírna odpadních vod daleko od Vašeho bydliště.

HLOUBKA ZÁSYPU NÁDRŽE
Při nákupu je potřeba vybírat jímku dle nátoku, protože jímka se zásypem 60 cm je úplně za jinou cenu (vyšší)

SPODNÍ ČI POVRCHOVÉ VODY
Obetonovaní plastové jímky při vyskytu spodních vod nestačí!!

Přestože někteří tvrdí, že jejich konstrukce odolá spodním vodám je to velmi zavádějící. Nemusí tento vztlak vydržet ale to je otázkou hydrogeologického průzkumu-

BETONÁŽ NÁDRŽÍ
Mnoho levných nádrží se musí komlepetně obbetonovat a nebo se musí dělat tzv. Kotvící patka a pokud to někdo zanedbá tak se bude po větších deštích divit hlavně pokud má nepropustné podloží např. Jílovité zeminy, či řečiště kde hladina spodních vod může být i 30 cm pod povrchem.a nad povrch vystoupí při dlouhotrvajících deštích ve formě louží v zahradě.

VÝBĚR TÉ NEJLEVNĚJŠÍ NÁDRŽE
Pozor tady se vyskytuje to největší nebezpečí, protože tyto jímky jsou konstrukčně a staticky navrženy na co nejmenší zatížení a musí se většinou kompletně obetonovávat.

Což mnoho stavebníků podcení případně nedělá vůbec a pak jím vznikají vícenáklady, které se mnohdy pohybují v 10-ti tisících.